Regenwatersysteem

Krijg controle over de waterafvoer en wateropslag op je perceel

Duurzaam regenwater afvoeren en/of regenwater opvangen? Kies voor een robuuste, veilige, veelzijdige en duurzame oplossing voor waterbeheersing: een regenwatersysteem dat precies past bij jouw specifieke wensen.

Regenwater opvangen of regenwater afvoeren?

Regenwater dat op je perceel valt kan een vloek zijn of een zegen. Soms zelfs allebei. Het kan tot flinke problemen leiden in de lokale waterhuishouding. Te droog of te nat, op de verkeerde plek of het verkeerde moment? We zien het in de praktijk steeds vaker voorkomen.

In natte perioden zien we een steeds grotere toename van regenval. In droge perioden is er juist sprake van een sterkere afname. Die tegenstelling wordt steeds groter. Die nieuwe realiteit vraagt om slimme, flexibele oplossingen voor waterbeheersing. Naast regenwatersystemen als oplossing voor één enkel probleem, bieden we dus ook oplossingen voor beide problemen tegelijk: een tekort én een overschot aan regenwater.

regenwateropvangsystemen - Postma Kunststof Tanks

Regenwateropvangsysteem

Regenwater hergebruiken vanuit een buffer- of opslagsysteem

Krijg maximale controle over regenwater, dat op een duurzame manier kan worden ingezet voor verschillende doeleinden

Met een regenwateropvangsysteem bedoelen we een regenwatersysteem dat de bodeminfiltratie vergemakkelijkt en een groot gedeelte van het regenwater opslaat voor hergebruik.

Met behulp van een regenwateropvangsysteem kan er bij een gezin van drie personen om en nabij de 210 liter drinkwater per dag en ongeveer 76.000 liter drinkwater per jaar bespaard worden. Om ca. 76.000 liter regenwater per jaar op te vangen is er een dakoppervlak nodig van ca. 105 m2:

(84.000 =76.000 ltr. = 90% na filtering) : (gem. 800 ltr. regenwater per jaar per m2 ) = ca. 105 m2.

Godzijdank regent het niet de hele tijd in Nederland, hoewel het soms lijkt alsof alles in één keer naar beneden komt. Ook verbruik je continu water, dus het berekenen van de daadwerkelijk benodigde opvangcapaciteit kan wat lastig zijn en is afhankelijk van verschillende factoren. Een rekenvoorbeeld:

Om een periode van 21 dagen droogte te overbruggen, is een buffer nodig van 21 x 210 = 4.410 liter.

Zoals je ziet is het besparingspotentieel enorm. Niet alleen in economische zin, maar ook in ecologisch opzicht. Toch zijn er flink wat keuzes te maken, en we helpen je graag om te zorgen dat je de juiste beslissing neemt.

Een regenwateropvangsysteem is precies wat de naam doet vermoeden: een wateropslagsysteem dat regenwater opvangt. Via bijvoorbeeld een regenpijp wordt het water de tank in geleid waarbij bladeren, takken en andere vervuiling gescheiden worden. Het opgevangen regenwater zuivert vervolgens in de tank nog na, zodat zware stofdeeltjes naar de bodem zakken. Lichte vervuiling en insecten drijven hierbij via een overloop het riool in. Zo ontstaat (relatief) zuiver water dat voor verschillende doelen te hergebruiken is. In Nederland gebruiken we gemiddeld 140 liter drinkwater per persoon per dag, waarvan ongeveer de helft bespaard kan worden. Het gaat dan om water dat gebruikt wordt voor toiletspoeling, het besproeien van de tuin, het wassen van de auto en het draaien van de wasmachine.

Een modern regenwateropvangsysteem bestaat doorgaans uit ondergrondse infiltratiekratten, gekoppeld aan een filter, een pomp en een opslagtank. Een traditionele, bovengrondse opslagtank of regenton om hemelwater van het dak af te voeren en op te slaan, is uiteraard ook een optie.

Er zijn verschillende toepassingen te bedenken voor regenwater. Denk aan een regenwatervoorraad voor het besproeien van de tuin in droge perioden, of het wassen van de auto. Je kunt natuurlijk ook regenwater gebruiken in huis. Denk aan het doorspoelen van het toilet of gebruik in de wasmachine. Ook kan de buitenkraan worden aangesloten op een regenwatertank, waardoor het regenwater flexibel kan worden ingezet voor allerlei doeleinden rondom het huis.

Een regenwateropvangsysteem kan gebruikt worden voor spoelwerkzaamheden binnen een bedrijf. Denk aan het schoonspuiten van een erf, het wassen van voertuigen of het spoelen van gereedschap en machines. Een regenwateropslag kan ook gebruikt worden als preventieve wateropslag, om periodes van droogte te overbruggen.  Ook kan het opgevangen regenwater structureel ingezet worden voor irrigatiedoeleinden.

Regenwaterafvoersysteem

Regenwater gedoseerd via de bodem laten wegstromen

Voorkom wateroverlast op het perceel, door regenwater op een gecontroleerde manier de bodem te laten infiltreren

Wanneer je geen regenwater wil opslaan maar het alleen wil afvoeren, dan kun je een infiltratiesysteem overwegen. Dit regenwatersysteem beperkt de wateroverlast aanzienlijk en zorgt dat het regenwater gedoseerd de bodem instroomt.

Een regenwaterafvoersysteem bevordert de gelijkmatige doorstroom van regenwater in de bodem. Los van het feit dat het een boel natte voeten scheelt, heeft de bodem ook veel profijt van een gelijkmatige doorstroom van regenwater. Zo zijn er minder drassige plekken en is er sprake van een gezondere waterhuishouding. Ook spoelen er minder voedingsstoffen weg dankzij de gecontroleerde infiltratie van het water in de bodem.

Regenwater afvoeren via het riool is eigenlijk een onwenselijke situatie. Het heeft invloed op de kwaliteit en het niveau van het bodemwater en het trekt een grote wissel op het rioolsysteem. Bij steeds meer bouwprojecten is een afkoppeling van het riool voor de afvoer van regenwater dan ook niet meer gewenst. Wanneer hemelwater niet (of niet langer) via het riool kan worden afgevoerd, dan is een systeem dat bestaat uit aaneengeschakelde infiltratiekratten en een aansluiting op bijvoorbeeld de dakgoot of een put een goede oplossing.

In principe wordt een regenwateropvangsysteem onder de grond geplaatst. Ook kunt u kiezen voor een kunststoftank in de kelder, schuur of garage. De nodige tankinhoud is afhankelijk van de plaats in Nederland, het dakoppervlak van het huis en het verbruik. Een regenwaterafvoersysteem dat uit aaneengeschakelde infiltratiekratten bestaat wordt ingegraven, zodat het niet zichtbaar is, niet in de weg staat en geen kostbare ruimte inneemt. Doordat het systeem een ontzettend stevige constructie heeft, kan het daarnaast veel gewicht dragen. Zodoende kan het systeem zelfs onder een oprit of een parkeerplaats worden geplaatst.

Verschillende toepassingen van regenwatersystemen

Regenwatersystemen zijn modulair. Dat houdt in dat we ze specifiek samenstellen aan de hand van het beoogde gebruik en de praktijksituatie op het perceel in kwestie. We geven je graag een indruk van een aantal verschillende toepassingen zoals wij ze in de dagelijkse praktijk vaak samenstellen:

1:
Regenwater afvoeren, infiltreren op eigen terrein

Regenwater afvoeren en infiltreren op eigen terrein - Postma Kunststof Tanks

De bovenstaande situatie toont de meest basale toepassing van een regenwaterafvoersysteem. Regenwater wordt afgevoerd en geïnfiltreerd op het perceel met behulp van een kwalitatief hoogwaardig systeem van aaneengeschakelde infiltratiekratten.

2:
Regenwater hergebruiken en infiltreren op eigen terrein

Regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren op eigen terrein - Postma Kunststof Tanks

Deze situatie toont een regenwateropvangsysteem. Het regenwater wordt verzameld in een tank en is klaar voor gebruik binnenshuis en buitenshuis via een ingebouwde filter en pomp. Overtollig water wordt geïnfiltreerd op het eigen perceel, via een kwalitatief hoogwaardig systeem van aaneengeschakelde infiltratiekratten.

3:
Regenwater hergebruiken, infiltreren en afkoppelen van riool

Regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren op eigen terrein, afgekoppeld van riool - Postma Kunststof Tanks

In de bovenstaande situatie wordt regenwater opgevangen in een ondergrondse tank voor gebruik binnens- en buitenshuis via een filter en een pomp. Overtollig water wordt geïnfiltreerd op het perceel via een kwalitatief hoogwaardig systeem van aaneengeschakelde infiltratiekratten. Daarnaast is het perceel afgekoppeld van het riool. Aangezien er dus geen rioolaansluiting aanwezig is, is naast het regenwateropvangsysteem ook een septic tank geïnstalleerd. Uiteraard met terugslagkleppen op de juiste plekken.

Met goed advies voorkomen we dat je van de regen in de drup raakt

Overweeg je de aanschaf van een regenwatersysteem? Vraag ons naar de verschillende mogelijkheden. We staan voor je klaar met een advies op maat.

Een regenwateropvangsysteem is maatwerk

De specialisten van Postma Kunststoftanks helpen je graag aan een échte oplossing. Een regenwateropvangsysteem moet in onze ogen precies bij jouw specifieke situatie en wensen passen. Ook moet dat systeem de juiste prijs hebben. Daarom spreken we graag even je wensen met je door, zodat je een systeem koopt dat past bij de toepassingsmogelijkheden die jij voor ogen hebt. Niets is namelijk vervelender dan kiezen voor een oplossing die tekort schiet. Ook wil je niet teveel betalen voor een systeem met veel te veel overcapaciteit.

In Nederland valt er gemiddeld 70 liter water per vierkante meter per maand. Met een gemiddelde dakoppervlakte van 50m2 komt dat neer op 3500 liter per maand. Met zulke volumes kan het aardig snel oplopen. Daarom zijn onze regenwaterafvoersystemen en regenwateropvangsystemen verkrijgbaar in allerlei formaten, samenstellingen en volumes. Zo bieden we diverse opslagtanks om regenwater in op te slaan, variërend van compacte regentonnen van 200 liter tot volledige ondergrondse regenwatertanks van 10.000 liter of een veelvoud hiervan, met filtersysteem en pompinstallatie.

Het is niet vanzelfsprekend dat al het regenwater dat op je perceel valt moet worden opgeslagen; vaak heb je veel minder nodig dan dat er valt. In die situatie maken we een combinatie waarbij alleen de hoeveelheid die je nodig hebt wordt opgevangen. De overcapaciteit wordt afgevoerd. Zo leveren we voor iedere situatie een passende maatwerkoplossing voor het opvangen en hergebruiken van regenwater. Er is veel te kiezen, dus we zorgen er graag voor dat je de juiste keuze maakt.

Wij zijn van mening dat een systeem moet passen bij de toepassingsdoeleinden. Natuurlijk is het altijd fijn om ruim in de capaciteit te zitten. Toch komt het in de praktijk nog wel eens voor dat klanten het lastig vinden om in te schatten of een bepaalde capaciteit wel past bij het beoogde gebruiksdoel. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij goed assisteren bij het kiezen van het juiste systeem, en een redelijke accurate inschatting maken van de benodigde capaciteit voor elke specifieke gebruikssituatie. Zo kom je nooit tekort en betaal je nooit teveel.

Ben je benieuwd welk regenopvangsysteem bij je past of wil je meer weten over de mogelijkheden voor de opslag en afvoer van regenwater? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we kijken graag even kosteloos met je mee:

Infiltratiekratten – een efficiënt en flexibel regenwaterafvoersysteem

Een duurzame, ruimtebesparende en betaalbare oplossing voor het afvoeren van regenwater

Als wij het hebben over regenwateropvangsystemen of regenwaterafvoersystemen, dan zijn infiltratiekratten daar in de meest ideale situatie een vast onderdeel van. Dit zijn waterdoorlatende, stevige kunststof boxen die onder de grond worden geplaatst om regenwater tijdelijk op te vangen, waarna het gedoseerd wordt afgegeven aan de bodem door een waterdoorlatend textiel. Zo wordt het grondwater gelijkmatig aangevuld en wordt wateroverlast aan de oppervlakte voorkomen. Het is een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor het beheer van regenwater op zowel residentiële als commerciële terreinen.

Verschillende soorten en maten infiltratiekratten

Bij Postma Kunststof Tanks hebben we diverse modellen infiltratiekratten in het productgamma, waaronder de ‘heavy’ en de ‘inspect’.

Een ideale oplossing voor toepassingen met zware en lichte belastingen, geschikt voor plaatsing op zowel grote als kleine diepten. Geschikt voor toepassingen in de woningbouw, maar ook in commerciële en infrastructurele projecten. Dit krat heeft een druksterkte tot wel 61 ton/m2.

Met deze variant creëren we een ’tunnel’ langs de volledige lengte van een geïnstalleerd infiltratiekratveld. Hierdoor wordt het inspecteren en onderhouden van het veld (indien nodig) een stuk gemakkelijker en minder kostbaar.

De gewenste capaciteit bepaalt de grootte van het infiltratiekratveld en de beschikbare ruimte en de gewenste locatie op het perceel de vorm waarin het veld wordt samengesteld. Voor elke specifieke situatie wordt een passende afmeting en capaciteit geconstrueerd.

Bij een regenwateropvangsysteem is een bovengrondse of ondergrondse wateropslagtank een vast onderdeel van de oplossing, net als een filterinstallatie en een pomp, zodat het regenwater veilig kan worden hergebruikt. Bij overmatige regenval zorgen de infiltratiekratten ervoor dat er geen overlast ontstaat wanneer de opslagtank zijn capaciteit heeft bereikt.

Het aanleggen van infiltratiekratten biedt diverse voordelen voor tuinen en terreinen:

  • Zeer hoge bergingscapaciteit (200 liter per krat, te koppelen tot zeer grote volumes)
  • Een zeer stevige constructie met een hoog draagvermogen
  • Milieuvriendelijke, duurzame oplossing voor waterbeheersing
  • Licht van gewicht en modulair, dus snel en in diverse posities te plaatsen
  • Meerdere prefab aansluitmogelijkheden (Ø 40-160mm)
  • Koppelbaar in serie, naast elkaar of gestapeld
  • 100% recyclebaar
  • Toepasbaar bij hoge en lage grondwaterstanden
  • Minder graafwerk in vergelijking met een grindkoffer
  • Geschikt voor retentie-, bergings- en infiltratietoepassingen

De infiltratiekratten worden niet zonder beschermlaag geplaatst. De kratten worden voorzien van geotextiel: een hoog waterdoorlatend doek dat om de kratten heen gespannen wordt.  Dit zorgt ervoor dat er geen zand of ander bodemmateriaal in de kratten terecht kan komen. Zo blijft de bufferzone helemaal vrij om de maximale watercapaciteit (200 liter per krat) op te kunnen vangen. Daarnaast zorgt het doek er uiteraard voor dat water gedoseerd naar buiten kan stromen en zo in een gematigd tempo verder de bodem in kan zakken.

Wij maken expliciet geen gebruik van linnen omspanningen. Deze oplossing is kwetsbaar, kent daardoor een kortere levensduur en leidt op termijn tot een minder efficiënte buffer- en afvoercapaciteit.